Přehled nejdůležitějších změn pro praktický rybolov

Martina Koubíková 13.1.2024

Sjednocení legislativních pojmů – muškaření

Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Novelou dochází k sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.

Sjednocení lovu přívlačí a muškařením v pstruhových revírech

Doposud bylo možné lovit přívlačí na pstruhových revírech pouze v období od 16.4. do 31.8. Nově dochází ke sjednocení doby lovu s muškařením a rybáři tak mohou obě metody lovu využívat až do 31. 11. V případě přívlače však platí, že od 1.9. je možné vláčet pouze s jedním jednoháčkem. Důležité je však k této změně dodat, že možnost dalšího zpřísnění zůstává v rukou uživatele rybářského revíru prostřednictvím BPVP. Tedy tam, kde uživatel uzná například s ohledem na společenstva ryb za vhodné, může být přívlač na podzim omezena či nadále zakázána, Je proto nanejvýš důležité důkladně prostudovat platný Rybářský řad.

Lov hlubinnou přívlačí

Lov hlubinou přívlačí tam, kde je bližšími podmínkami povolen, bude nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou. Nebude již tedy možné na rybářských revírech v ČR provozovat hlubinou přívlač prostřednictvím lodí s motory.

Amur bílý má nově stanoven denní limit počtu úlovků

Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. ušlechtilých ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru omezen na 2 kusy denně.

Změna denního limitu úlovků pro některé nepůvodní a pro invazivní druhy ryb

Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý., Hlaváčkovití, sumečci a invazivní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Nově si tedy může rybář odnést neomezené množství například karasů stříbřitých. Nadále platí zákonné ustanovení, že invazivní druhy na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlaváčkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět do vody a nesmí být použity jako nástražní rybka.

Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb

Změna nastává také v zapisování přisvojených úlovků. Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapr, štiky, sumce, candáta, nově amura, bolena a ryb lososovitých) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu nebo před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost. Nemělo by tak již docházet k přisvojování například tzv. ,,bílých ryb“ bez toho, aby je následně rybář nezapsal do úlovkového lístku

Změna platnosti rybářských lístků

Novelou vyhlášky státní správa ruší rybářské lístky vydávané na období 1 a 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, na dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.

Změna průkazů rybářské stráže

Novela vyhlášky také zásadním způsobem mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31.12. 2029 a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávající odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.


E-mail:
Heslo:

CRSNoveMesto.cz
Informace o webu

Přinášíme vám novinky z naší místní organizace a revírů, které spravujeme.

Naším cílem je zviditelnit fungování naší organizace a poskytnout plný informační servis ne jenom našim členům.

CRSNoveMesto.cz
Kam na nákupy - tip pro Vás

 
 © 2013-2014 Tomáš Koubík
Všechna práva vyhrazena